Kuulutused

Kuulutused ilmuvad paberlehes vastavalt teie poolt valitud kuupäevadele ja soovidele. Kuulutuste avaldamine meie väljaannetes on tasuline. Hinnakirja leiab kuulutuste sisestamise keskkonnast.

Ajaleht Postimees ilmub esmaspäevast laupäevani üle riigi. Postimehes saab avaldada surmakuulutusi, õnnitlusi ning pildiga ja pildita reakuulutusi. Kuulutusi Postimehesse saab sisestada veebikeskkonnas kuulutus.postimees.ee.

Ajalehes Tartu Postimees ilmuvad reakuulutused esmaspäevast reedeni. Tartu Postimehes saab avaldada pildiga ja pildita reakuulutusi. Surmateateid, kaastundeavaldusi ja mälestuskuulutusi Tartu Postimehes avaldada ei saa. Teateid saab avaldada Postimehes. 

Ajalehed Pärnu Postimees, Sakala, Virumaa Teataja ilmuvad viis korda nädalas: teisipäevast laupäevani.

Ajalehed Järva Teataja ja Valgamaalane ilmuvad kolm korda nädalas: teisipäeviti, neljapäeviti ja laupäeviti.

Pärnu Börs ilmub kord nädalas kolmapäeviti ja 1LEHT ilmub kaks korda kuus esmaspäeviti.

Kuulutusi Tartu Postimehesse, Pärnu Postimehesse, Sakalasse, Virumaa Teatajasse, Järva Teatajasse, Valgamaalasesse, tasuta lehte 1Leht ja kuulutustelehte Pärnu Börs saab sisestada veebikeskkonnas kuulutus.ajaleht.ee

Kuulutuste vastuvõtt toimub ka kõikides Postimees Grupi klienditeenindustes. Klienditeeninduste aadressid ja lahtiolekuajad leiad siit.


Oluline teave

• Enne kella 12 sisestatud kuulutused avaldatakse järgmises ilmuvas ajalehes.

• Pärast kella 12 sisestatud kuulutused saavad ilmuda ülejärgmises lehenumbris.

• Kaastundeavaldus ja tänukuulutus ilmub esimesel võimalusel üldjärjekorra alusel.

• Surmateade ilmub eelisjärjekorra alusel võimalusel järgmise päeva ajalehes.

• Mälestuskuulutus ilmub soovitud päeval, tingimusel, et tellimus ei ole esitatud peale kella 12 järgmise päeva ajalehte.

• Õnnitlus ilmub soovitud päeval, tingimusel, et tellimus ei ole esitatud peale kella 12 järgmise päeva ajalehte.

• Toimetus jätab õiguse teha kuulutustes keelelisi parandusi sisu moonutamata.

• Kuulutuse tekst kujundatakse vastavalt lehe stiilile.

• Kuulutuste juurde saab lisada pilte ja logosid. Pildid ja logod peavad olema jpg, eps või pdf formaadis.

ASil Postimees Grupp on õigus keelduda kuulutuste vastuvõtmisest, kui kuulutuse sisu on vastuolus Eesti Vabariigi seadustega või kahjustab otseselt ASi Postimees Grupp ärihuve. Mitte-eestikeelsetel kuulutustel on nõutav eestikeelne tõlge.

Info ja küsimused telefonil 739 0397