Missioon ja väärtused

Meie missioon on teha PARIMAT KOHALIKKU AJAKIRJANDUST Eestis

Meie visioon on olla kogukonna ARVAMUSLIIDER

Meie eesmärk on olla lugejatele ja reklaamiklientidele ESIMENE EELISTUS

Meie väärtused on:

KOHALIKKUS

• me teame, mis toimub meie kogukonnas

• lähtume oma töös arvamuste paljususest, poliitilisest tasakaalustatusest ja info tõelevastavusest

• meie vahendusel saavad lugejad tasakaalustatud pildi kogukonnas toimuvast

VASTUTUSTUNDLIKKUS

• oma tegevuses väärtustame vastutustundlikkust ning eeldame seda kõigilt oma töötajatelt ja partneritelt

• täidame oma kohustused töötajate, ühiskonna, omanike ja partnerite ees

• omame Eesti ajakirjanduse kahte vanimat kaubamärki ning väärtustame nende säilimist ja arendamist

INIMESEKESKSUS

• ajakirjanduslikus tegevuses lähtume eelkõige inimesest ja tema huvist, mitte ametnikust või institutsioonist

• reklaamimüügis lähtume kliendi vajadustest, pakkudes talle mitmekesiseid ja tema jaoks parimaid lahendusi

AVATUS JA ARENG

• meie majandustegevuse põhinäitajad on avalikud

• töötajad on kaasatud tulevikuplaanide aruteludesse

• meil on asjatundlikud töötajad, kaasaegsed töötingimused ja pikaajalised tugevad koostööpartnerid, mis võimaldavad meil leida uusi lahendusi

• me arendame kvaliteetseid ajakirjanduslikke lisatooteid kui põhilehti toetavat tegevust